Skip to content

คลีนิกรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม กายภาพบำบัด
และอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

คลินิกออโธปิดิกส์
และคลินิกกายภาพบำบัด

กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม

บาดเจ็บจากกีฬา

Medical Massage

บริการกายภาพ On-Site Service

กายภาพที่ BEHAP Wellness Clinic

กายภาพบำบัดที่ Behap เราใช้ใช้เทคนิคทางกายภาพ และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อลดอาการเจ็บ ปวด หรือ เพิ่มการเคลื่อนไหว ให้กับคนไข้ของเรา

ไม่เพียงแต่รักษาแต่เรายังมีการสอนวิธีการดูแลตนเอง เพื่อผลการรักษาที่ยั่งยืน และป้องกันการเกิดโรคในอนาคต

Physical Therapy at BEHAP Wellness Clinic

กายภาพบำบัดที่ Behap เราใช้ใช้เทคนิคทางกายภาพ และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อลดอาการเจ็บ ปวด หรือ เพิ่มการเคลื่อนไหว ให้กับคนไข้ของเรา

ไม่เพียงแต่รักษาแต่เรายังมีการสอนวิธีการดูแลตนเอง เพื่อผลการรักษาที่ยั่งยืน และป้องกันการเกิดโรคในอนาคต

การรักษาทางกายภาพบำบัด

การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง(ultrasound)

อัลตร้าซาว เธอราปี เป็นการใช้คลื่นเหนือเสียงโดยปกติใช้ความถี่ระหว่าง 0.75-3 เมกะเฮิรตซ์  ส่งผลให้เกิดความร้อนแก่บริเวณที่ปวด เพื่อรักษาปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น อาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง, กล้ามเนื้ออักเสบ และอาการเจ็บปวดที่ข้อต่อ โดยเครื่อง Ultrasound นี้ จะเพิ่มอัตราการไหลเวียนโลหิต เพิ่มความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ และลดการอักเสบเพื่อเพิ่มกระบวนการพื้นฟูของกล้ามเนื้อ โดยเราใช้เครื่องจาก BTL ซึ่งเป็นเครื่อง Ultrasound จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีกายภาพบำบัด

การรักษาด้วยเครื่อง shockwave

เป็นการใช้คลื่นช๊อคเวฟที่รักษาโดยใช้การสั่นและถ่ายเทพลังงานจากหัวเครื่องไปยังบริเวณที่มีปัญหา โดย shockwave สามารถใช้ในการป้องกันการอักเสบทางระบบประสาท,เพิ่มอัตราการไหลเวียนของโลหิตและกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมส่วนที่บาดเจ็บได้ด้วย

การรักษาด้วยการกระตุ้นไฟฟ้า (Electrotherapy)

สามารถลดปวดโดยป้องกันการสื่อสารของสารสื่อประสาทที่ทำให้เกิดอาการปวดจากร่างกายไปสู่สมองได้

โปรแกรมรักษาด้วยกายภาพบำบัด [60 min.]

 • 1,800 THB / 1 ครั้ง
 • 8,000 THB / 5 ครั้ง
 • 15,000 THB / 10 ครั้ง

ขั้นตอนการรักษาทางกายภาพบำบัด

 • ตรวจร่างกายเพื่อวิเคราะห์และหาสาเหตุของอาการ
 • เมื่อตรวจร่างกายเสร็จแล้ว จะระบุถุงปัญหาและสาเหตุจากนั้นจะวินิจฉัยโรคและอธิบายวิธีการรักษา
 • เริ่มการรักษา . การรักษาอาจต้องเพิ่มเครื่องมือหรือเทคนิคต่างๆเข้ามา เช่น shockwave therapy ,ultrasound therapy,การออกกำลังกาย และการดัดดึงข้อต่อ โดยเทคนิคทางกายภาพบำบัดจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
 • Relaxing with hot bed (If applied).

การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากกีฬา​

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่น ข้อเท้าพลิก บาดเจ็บที่ข้อเข่า กล้ามเนื้ออักเสบ เอ็นร้อยหวายฉีก และกล้ามเนื้อไหล่ได้รับบาดเจ็บ จากการเล่นฟิตเนส การวิ่งมาราธอน เป็นต้น

การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากกีฬา

 • 1,400 THB / 45 นาที
 • 1,800 THB / 60 นาที
 •  

กายภาพบำบัดที่บ้าน

โปรแกรมกายภาพบำบัดที่บ้าน

โปรแกรมกายภาพบำบัดที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถจัดตารางการรักษาได้ตามความสะดวกของผู้ป่วย

Physical Therapy at Home

 • 2,400 THB / 60 นาที (ไม่รวมค่าเดินทาง)
 • 2,800 THB / 90 นาที (ไม่รวมค่าเดินทาง)
 •  

Medical massage

โปรแกรมนวดบำบัด (Medical Massage) เป็นการนวดเชิงรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ โดยใช้เทคนิคการนวดแบบสวีดิช (Swedish) ร่วมกับการกดขยี้จุดกดเจ็บ

โดยนักกายภาพบำบัดจะใช้แรงกดลงบนมัดกล้ามเนื้อ โปรแกรมนี้ช่วยให้

 • ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการปวด
 • เพิ่มการหล่อเลี้ยงของเลือด
 • เพิ่มความยืดหยุ่น เพิ่มการเคลื่นไหวที่มากขึ้น

ราคา

Medical massage [90 นาที]
2,000 บาท

บริการออโธปิดิกส์

PRP injection

.
 • 10,000 THB / บริเวณ
 •  

Suplasyn 1-shot

.
 • 20,000 THB / Area
 •  

PRP plus Synvisc-One®

(hylan G-F 20)”
 • 29.,000 THB
 •  

ฉีดรักษาจุดกดเจ็บ

 • 1,200 THB / ต่อจุด
 •  

ฉีดยาบริเวณมือ

 • 1,500 THB / Point
 •  

ฉีดรักษาอาการไหล่ติด

 • 2,000 THB
 •  

ฝังเข็ม

(สูงสุด 20 จุด)
 • เริ่มต้นที่ 800 THB
 •  

บริการแพทย์ออโธปิดิกส์

PRP injection

.
 • 10,000 THB / Area
 •  

Suplasyn 1-shot

.
 • 20,000 THB / จุด
 •  

PRP plus Synvisc-One®

(hylan G-F 20)”
 • 29,000 THB
 •  

Office syndrome

ฉีดสลายจุดกดเจ็บ
 • 1,200 THB / จุด
 •  

ฉีดรักษาโรคนิ้วล๊อค

.
 • 1,500 THB / จุด
 •  

ฉีดรักษาอาการไหล่ติด

.
 • 2,000 THB
 •  

ฝังเข็ม Dry-needling

ประมาน 20 จุด
 • เริ่มต้นที่ 800 THB
 •